Markarbeten av Islink AB

Islink AB är en väletablerad och komplett Byggentreprenör från Kattarp som utför Husbyggnation och Markarbeten så som: Nyproduktion, Husgrunder, Dränering & Avlopp. Vi hjälper privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag i Skåne & Halland med omnejd. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

Mark & Anläggningstjänster vi utför är

  • Schaktning & Tomtplanering
  • Husgrunder
  • Dränering
  • Vatten & Avlopp
  • Vägarbeten
  • Diken
  • Kabelschakter

Totalentreprenad

Företaget har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och via rekommendation. Islink AB utför helhetsåtaganden som totalentreprenör till mindre markarbeten. Efter många år i byggbranschen har vi ett etablerat kontaktnät av andra seriösa hantverkare inom alla yrkesgrupper som vi samarbetar regelbundet med.

Kvalitet & Kundlösningar

Islink AB är medlem i branschföreningen Maskinentreprenörerna och håller sig uppdaterade med nya certifikat samt utbildningar för Dränering & Marktjänster. Vi använder kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. Företaget innehar erforderliga entreprenad- och trygghetsförsäkringar hos Trygg Hansa och IF samt god ekonomi.

Kontakta oss idag!

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa entreprenadprojekt!
Kontakt: Hinrik Gunnarsson
Telefon:  0705-74 10 99
E-mail:    Islink@swipnet.se